12 Aralık , Perşembe 2019
Son Dakika
Ana Sayfa / Eğitim / Ve Beklenen Af Çıktı

Ve Beklenen Af Çıktı

Cezaevleri gönderilen resmi yazı birlikte 15 gün önceden duyurduğu af müjdesi nihayet geldi. Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kararnamede AF DüZENLEMESİ kanun hükmünde kararname birlikte yayınlandı. Resmi gazetede yayımlanmayan kararname birlikte ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) belgesine göre, af düzenlemesi‘nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıktığı tespit edildi. Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan kararname birlikte ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı fakat bu belge birlikte  kesin olarak mahkumlara af çıktığı müjdesi verilmiş oldu.  İNFAZ KURUMLARINDA RAHATLAMA ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ başlığıyla, 25.07.2016 tarih ve 670 KHK sayısıyla imzalanan belgeye göre, “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 25.07.2016 tarih ve 4852-7452-ASR45-07136D sayılı yazıyla “Türkiye Cumhuriyeti Ceza İnfaz Kurumlarında KAPALI/AçIK bulunan toplam TUTUKLU/HüKüMLü/HüKüMöZLü kapasitesinin %10’un üzerinde fazlalık kapasiteye erişmiş bulunmasına, her ne kadar Ceza İnfaz Kurumlarında bir rahatlama sağlanması açısından boşlukların doldurulması ve sevklerin yapılması ve aktarmalar sonucunda yapılan bütün müdahalelerde %10’luk fazlalık kapasite açısından bir çözüm bulunamaması…” ifadeleri kullanıldı.   Yayınlanan kararname çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Cezaevlerinde tutuklu ve mahkumlar yerlerde, hatta koridorlarda yatıyormuş. birtakım vatandaşlar ise yataklarını nöbetleşe uyumak maksadıyla kullanıyorlarmış. işte o çarpıcı ifadeler:   TUTUKLU/HüKüMLü/HüKüMöZLü bulunan vatandaşlar aracılığıyla , ayrıca bu vatandaşların yakınları aracılığıyla Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığına, TBMM İnsan Hakları Komisyonuna yoğun bir şekilde şikayet talepleri iletildiği, Bu taleplere özetle; Mahkum ve yakınlarına yakınmalarının insan haklarına ve değerlerine aykırı bir şekilde milletimizın ranzalarda değil yerlerde hatta koridorlarda yattığı, kimi mahkumların nöbetleşe yattıkları, bunun insan haklarına ve mahkum haklarına, evrensel hukuk kurallarına, tarafı bulunduğumuz AİHM sözleşmelerine ve eki protokollerine aykırı bulunduğu…”   “…Ayrıca 15.07.2016 tarihli darbeteşebbüsi sonrası FETö/PDY soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi aracılığıyla açığa alınan adli yargıdaki hakim ve savcıların sayısının 2204 olduğu, yine 140 Yargıtay üyesinin de açığa alındığı bu hakim ve savcıların yoğun bir kısmı hakkında örgüt üyeliği kapsamında TUTUKLAMA işlemleri gerçekleştirildiği ve yakınmaların bir kısmının da bu kapsamda vuku bulduğu, ileride telafisi mümkün olamayacak hataların da önüne geçilmesi ve milletimizın topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, Ceza İnfaz Kurumlarında kapasitenin altına düşülmesinin yolunu açmak amacıyla Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulumuz Kanun Hükmündc Kararname hazırlamıştır.”   İŞTE AF ŞARTLARI şöyle:   “Af süresi 5 senesi geçemez”   MADDE 3. Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların yahut şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezaya mahkum edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hallerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş sene indirilir. indirim verilen her bir ceza maksadıyla ayn ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapılır. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezalara toplamı üzerinden yapılacak indirim beş senesi geçemez.   “Tutuklu yargılananlar serbest kalacak”   MADDE 4. 01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezanın üst sınırı beş senesi geçmeyen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmemiş yahut hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber, dava açılmamış yahut son tahkikat aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş yahut verilen hüküm kesinleşmemiş ise, davanın açılması yahut kesin hükme bağlanması ertelenir, varsa tutuklu halin kaldırılmasına hüküm verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, her bir suçun dava vakit aşımı süresinin sonuna kadar muhafaza edilir.   “Tekrar suç işlenmezse dava açılmayacak”   MADDE 5. Erteleme konusu suçun dava vakit aşımı süresi içinde bu suç birlikte benzer cins yahut daha fazla ağır şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır yahut daha fazla evvel açılmış bulunan davaya sürek edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç birlikte benzer cins yahut daha fazla ağır şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz. açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına hüküm verilir   Davaya sürek olunsun diyenlere sürek   MADDE 6. Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya yahut davaya sürek edilmesini istediklerini bildirenler hakkında tahkikat yahut davaya sürek olunur. Mahkumiyet halinde verilen ceza, dava vakit aşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç birlikte benzer cins yahut daha fazla ağır şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezayı gerektiren bir saç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. benzer süre, erteleme konusu suç birlikte benzer cins yahut daha fazla ağır şahsi Özgürlüki bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde mahkumiyet vaki olmamış sayılır.   Aftan yararlanmak isteyen firarilerin hemen teslim olması gerekiyor   MADDE 7. Haklarında yakalama, tutuklama yahut mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere müracaatp teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.   MADDE 8. Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş senelik indirim yapıldıktan arkasından ceza süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan ziyade olanlar kalan cezalarını çektikten arkasından şartla salıverilirler.   MALDDE 9. Bu Kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde «davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç,102/3a,b,c,d,e, 102/4. 102,, yine benzer kanunun 103/1a 103/2. 103/3a,b,e,d,e, 103/4. 103/5, 103/6. 104/2 ve 104/3 Maddesi kapsamındaki suçlar birlikte Terörle mücadele kapsamına giren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamazlar. 
kaynak-kapsamhaber

Ayrıca Kontrol Edin

KMÜ’DE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEZİ DÜZENLENDİ

KMÜ’DE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEZİ DÜZENLENDİ

KMÜ’DE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEZİ DÜZENLENDİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir